Právna poradňa

Potrebujem právnika / Chcem sa poradiť v právnej veci: Kde hľadať?

Snáď každý sa raz v živote stretne so situáciou, kedy by sa o určitých záležitostiach potreboval poradiť s právnikom. Prípadne, v tej obtiažnejšej situácii, potrebuje priamo právnika, aby ho zastupoval na súde. V tomto článku sa Vám pokúsime dať základnú navigáciu, kde ho vyhľadať, prípadne kde Vám môžu poskytnúť základnú právnu radu.

Centrum právnej pomoci (CPP)

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré má niekoľko pobočiek po celom Slovensku.

CPP poskytuje:

  1. Predbežné konzultácie v presne určených časoch. Za poplatok 4,50 EUR na hodinu Vám právnik CPP poskytne základnú právnu radu, prípadne Vám aj dá rôzne vzory právnych podaní. Mnoho ľudí si myslí, že na konzultáciu môžu prísť iba tí, ktorí majú malý príjem. Nie je to tak. Na konzultácii sa Váš príjem neskúma. Zatelefonujte si do konkrétnej pobočky a dohodnite si termín. Upozorňujem, že predbežnú konzultáciu Vám môže poskytnúť i advokát, zapísaný v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc. Ich zoznam nájdete na web stránke www.sak.sk.>

  2. Zastupovanie v súdnych sporoch. Ak spĺňate určitú hornú hranicu príjmu, CPP Vás môže zastupovať i na súde a spísať Vám žalobu a ďalšie právne podania. Je potrebné si podať osobitnú žiadosť. V tomto prípade, ako je uvedené vyššie, sa budú vyhodnocovať tri podmienky: úspešnosť sporu, Váš príjem a hodnota sporu (ak sa dá vyčísliť) musí prevyšovať minimálnu mzdu.

Viac informácii nájdete na web stránke www.centrumpravnejpomoci.sk.

Advokát

Možno potrebujete alebo chcete priamo advokáta. Zoznam advokátov nájdete na web stránke www.sak.sk. Ide o web stránku Slovenskej advokátskej komory, kde si pomocou filtra môžete vyhľadať advokáta i podľa sídla /konkrétneho mesta/ a nájdete tu i kontakt na neho. Advokát Skontaktujte sa s Vami vybraným advokátom a dohodnite si s ním stretnutie. Už v telefóne alebo v e-maili mu môžete stručne popísať Vašu právnu situáciu. Túto bližšie popíšete i neskôr na osobnom stretnutí. Nezabudnite si so sebou zobrať všetky dokumenty, ktoré máte k Vášmu prípadu.

Nezabudnite sa dohodnúť taktiež na odmene. Odmena advokáta môže byť stanovená rôznymi spôsobmi, podľa osobitnej vyhlášky, ale i na základe dohody s advokátom. Podmienky odmeny si nechajte vysvetliť vopred.

Inšpektoráty práce

Jednotlivé inšpektoráty práce vykonávajú taktiež poradenstvo v pracovnoprávnych záležitostiach, v konkrétnych hodinách. Na stránke www.nip.sk nájdete adresy, úradné hodiny i telefonický kontakt na jednotlivé inšpektoráty.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Je národnou inštitúciou pre ochranu a podporu ľudských práv a taktiež je slovenským antidiskriminačným orgánom. Môžete sa na neho obrátiť v prípade, že máte pocit, že boli porušené Vaše ľudské práva alebo že ste sa stali obeťou diskriminácie. Stredisko poskytuje i bezplatnú právnu pomoc vo vyššie uvedených veciach. Osloviť ho môžete písomne ale i navštíviť osobne.

Bližšie informácie nájdete na web stránke www.snslp.sk.

Verejný ochranca práv (ombudsman)

V prípade, že sa Vaša právna záležitosť týka orgánu verejnej správy alebo iného verejného orgánu (napr. riešite ich nečinnosť alebo rôzne rozhodnutia), môžete sa obrátiť na ombudsmanku. Upozorním, že niektoré orgány sú z jej pôsobnosti vyňaté. Svoj podnet voči orgánu môžete podať písomne alebo osobne formou zápisnice.

Potrebné informácie i kontakt nájdete na web stránke www.vop.gov.sk.

Európske spotrebiteľské centrum

  • Ak máte spotrebiteľský spor s cezhraničným aspektom (EÚ, Nórsko, Island), môžete kontaktovať túto inštitúciu. Poskytuje bezplatnú pomoc pre spotrebiteľov, ktorí majú problémy s cezhraničnými nákupmi v EÚ na Islande alebo v Nórsku.  Do pôsobnosti centra patria napríklad:

  1. Nakupovanie online, ktoré zahŕňa lehoty na zváženie, dodacie lehoty, poskytovanie informácií a 2-ročnú zákonnú záruku;

  2. Nakupovanie tovarov a služieb vrátane 2-ročnej záruky, právo na opravu, výmenu a vrátenie peňazí, a zásada nediskriminácie;

  3. Práva cestujúcich lietadlom týkajúce sa zrušenia, meškania a súvisiacej pomoci, odmietnutia prepravy, a straty alebo poškodenia batožiny;

  4. Ochrana dovolenkárov, právo na informácie, na prenesenie balíka na niekoho iného, na zaručenú cenu a na výber alternatívneho balíka alebo vrátenie peňazí, ak sa obsah zmení;

  5. Problémy s požičaním vozidla, ako napr. nejasné informácie o cenách a nákladoch za voliteľné doplnky a neprijateľné zmluvné podmienky.

Bližšie informácie nájdete na web stránke http://esc-sr.sk/kontakt/.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

SOI vykonáva kontrolu vo veciach ochrany spotrebiteľa a kontrolu nad predajom výrobkov. Poskytuje i poradenstvo v spotrebiteľských veciach. Okrem iného je poverená tzv. alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov. Hodnota sporu musí byť vyššia ako 20 EUR. Využiť túto možnosť môžete až po využití všetkých ostatných prostriedkov. Výsledkom alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dohoda o vyriešení sporu, ktorá je pre strany sporu záväzná. 

Bližšie informácie nájdete na web stránke www.soi.sk.>

Bezplatná poradňa pre obyvateľov obce

Niektoré obce/mestá, resp. mestské časti poskytujú bezplatné právne poradenstvo pre svojich obyvateľov. Informujte sa na obecnom, mestskom alebo miestnom úrade o ďalších podmienkach.

Rôzne poradne

Okrem vyššie uvedených možností, môžete využiť i právne poradne rôznych denníkov, online poradne atď. Nikto Vám však v takomto prípade negarantuje zodpovednosť za takto poskytované právne poradenstvo. Takéto právne poradenstvo je obvykle veľmi stručné a poskytne Vám iba úplne základnú právnu radu, ale tá môže byť pre Vás postačujúca, aby ste sa zorientovali v problematike.