Právna poradňa

Vydávate sa? Ako a kde ohlásiť zmeny osobných údajov

Ak ste sa v súvislosti so sobášom rozhodli zmeniť svoje priezvisko, prípadne i trvalý pobyt, čaká Vás množstvo administratívy. Zmeny treba nahlásiť príslušným úradom, vybaviť si nové doklady. Tu je prehľad základných krokov, ktoré Vás čakajú ako i zoznam miest, kde by ste mali zmeny ohlásiť. Odporúčam oznámiť všetky zmeny v čo najkratšom čase a naraz. Vyhnete sa tak tomu, že niekde budete mať evidované ešte staré osobné údaje, bude problém s doručovaním atď.

Prehľad základných krokov:

 1. Sobášna matrika: Je potrebné vyzdvihnúť sobášny list.

 1. Ak nevesta mení s priezviskom aj trvalý pobyt: Na obecnom úrade sa ide na tzv. Ohlasovňu pobytu, vyplní sa prihlasovací lístok. Bez poplatku. 
  Je potrebné predložiť list vlastníctva (nie starší ako tri mesiace) od nehnuteľnosti. Ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti, potrebuje notársky osvedčený súhlas vlastníka s prihlásením na trvalý pobyt v nehnuteľnosti.

 1. Oddelenie dokladov / PZ: Nevesta požiada o výmenu:

 • občianskeho preukazu (správny poplatok 4,50 eur)

 • vodičského preukazu (správny poplatok 6,50 eur)

 • cestovného pasu (správny poplatok 33 eur pri vyhotovení do 30 dní)

Je možné požiadať o občiansky preukaz, ktorý má aj čip, bezplatne dajú k tomu aj čítačku kariet. Z osobnej skúsenosti – nevyžadovali predloženie sobášneho listu. Pre istotu si ho však zoberte so sebou. Ak si chcete dať zapísať do dokladu i titul, zoberte si so sebou diplom (originál, notársky osvedčená fotokópia).

 1. Zdravotná poisťovňa: Na pobočke vyplníte tlačivo o zmene údajov. Nový preukaz poistenca vystavia do cca 3 týždňov, nezabudnite zároveň na zmenu údajov v európskom preukaze poistenca, ak ho máte.

 1. Zmluvy s rôznymi dodávateľmi: Zmenu priezviska a trvalého pobytu ohlási nevesta napríklad aj tu:

   1. dodávateľ elektriny

   2. koncesionárske poplatky - RTVS

   3. dodávateľ plynu

   4. vodárne

   5. mobilný operátor

   6. televízny a internetový poskytovateľ.

Niektorí dodávatelia majú zverejnené na svojich web stránkach špeciálne tlačivá na ohlásenie zmien údajov. Pri niektorých je možné oznámiť zmenu elektronicky. Pri niektorých je však potrebné navštíviť pobočku, kde si obvykle spravia fotokópiu nového občianskeho preukazu (napríklad mobilní operátori).

 1. Banky a poisťovne: 

   1. životné poistenie

   2. poistenie domácnosti, bytu

   3. bežný bankový účet

   4. terminovane vklady

   5. hypotekárne alebo spotrebné úvery, ktoré máte.

Obvykle postačuje predložiť už nový občiansky preukaz, kde sú zmeny zapísané.

 1. Kataster nehnuteľností: Ak je nevesta vlastníčkou nehnuteľnosti, je potrebné spraviť ohlásenie zmien, aby kataster aktualizoval zápisy na listoch vlastníctva. K ohláseniu zmeny osobných údajov sa prikladá fotokópia nového občianskeho preukazu, príp. aj potvrdenie o trvalom pobyte od obecného úradu, ale OP obvykle stačí. 

 1. Správca miestnej dane z nehnuteľností: Ak nevesta vlastní nehnuteľnosť a platí daň z nehnuteľnosti, je potrebné oznámiť zmenu osobných údajov i správcovi. Už len z dôvodu, že správca každý rok doručuje výmer dane.

 1. Lekári: Nevesta ohlási zmenu priezviska a trvalého pobytu – stačí pri návštevách.

 1. Dopravný inšpektorát: Ak ste vlastníte motorové vozidlo, je potrebné vymeniť i doklady k nemu.

 2. Sociálna poisťovňa a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny: Ak nevesta poberá nejaké štátne dávky (či už od SP alebo UPSVAR), je živnostníčka (vo vzťahu k Sociálnej poisťovni) prípadne je evidovaná na ÚPSVAR – je taktiež potrebné ohlásiť zmenu osobných údajov.

 3. Zamestnávateľ: Zamestnávateľ obvykle požaduje fotokópiu sobášneho listu.

Autorka je advokátka.