Výchova a škola

Prechod dieťaťa z rodiny do škôlky - alebo každý začiatok je ťažký

Vstup dieťaťa do MŠ je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť neprináša so sebou problémy len pre dieťa, ale aj pre rodičov. Mnoho rodičov naraz zistí, že ich dieťa sa v MŠ chová úplne inak ako doma. Pri pokusoch uľahčiť nováčikom prechod z rodiny do škôlky je potrebná znalosť procesov, ktoré pri vstupe prebiehajú. Aj keď existuje mnoho odtieňov chovania, dajú sa charakterizovať základné všeobecne platné mechanizmy.

 1.    týždeň - obdobie orientácie

Nováčikovia vyčkávajú, všetko sledujú opodiaľ. Pretože nepoznajú život v škôlke, nezúčastňujú sa aktivít ostatných detí. Dieťatko sa nachádza v novej budove s mnohými dverami, s mnohými neznámymi priestormi. So svojimi prianiami sa má obracať na neznámu osobu, ktorá je obklopená množstvom cudzích detí. Neistota, ktorá sprevádza vstup do škôlky, môže viesť k tomu, že sa deti uzatvárajú do seba a stránia sa ostatných - prežívajú to, čo dospelí po namáhavom dni: túžia po chvíľke kľudu, chcú si odpočinúť a vypnúť. Nie sú veľmi zhovorčivé, od svojich zážitkov si chcú zachovať odstup - prípadná nápadná zdržanlivosť doma je podmienená opatrníckym chovaním v prvom týždni dieťaťa v MŠ.

2. týždeň - obdobie sebapresadzovania

Dieťa sa už oboznámilo s priebehom dňa v škôlke. Začína nadväzovať prvé kontakty - pokúša sa upútať pozornosť a dostať sa do stredu diania. Na jednej strane takéto chovanie vedie ku konkurenčnému boju s ostatnými nováčikmi, ktorí sa chcú tiež presadiť, na druhej strane sa dostávajú do konfliktu s deťmi, ktoré sú v MŠ už dlhšie. Spory o sociálnu rolu v škôlke vyvolávajú krízu aj doma. Dieťa unavuje byť stále v strehu, znášať so striedavým úspechom rôzne hádky a môže sa stať mrzuté. Doma pôsobí nevyrovnane a jeho nálada sa každú chvíľu mení - na jednej strane vzrastá potreba bezpečia a opory, na druhej strane aj doma dochádza k pokusom o presadenie moci.

3. týždeň - psychosomatické vyčerpanie

Po prvých dvoch náročných dňoch prestávajú hádky a spory. Dieťa nabralo skúsenosti a podarilo sa mu zistiť rozdelenie rolí a moci v skupine. Cielene sa pokúša získať obľubu u najmocnejších detí - chce byť neustále s nimi, zahrňuje ich darčekmi a rozličnými pozornosťami - riadi sa podľa nich. Aj doma nastáva obdobie ukľudnenia - ale následky "vybojovaného" miesta sa môžu prejaviť formou telesného vyčerpania a duševnou ľahostajnosťou.

4. týždeň - ukľudnenie, vyrovnanie

Väčšina nováčikov sa v priebehu štvrtého týždňa na škôlku zvykne. V celkovom chovaní môžeme pozorovať normalizačné procesy. Majú za sebou základné kroky k začleneniu, sú odstránené najväčšie neistoty, dokážu odhadnúť a prispôsobiť sa pravidlám, postupne si zvykajú na dochádzku do zariadenia. V začiatkoch  (ale mala by trvať počas celej dochádzky) je veľmi dôležitá spolupráca rodičov a učiteliek - všetky problémy môžu byť riešené spoločne. Rodičia, ktorí poznajú všetky zvyky a zvláštnosti svojho dieťaťa, môžu poskytnúť učiteľkám cenné rady, ako zaobchádzať s dieťaťom. Učiteľka naopak  môže rodičom sprostredkovať pohľad na tie rysy osobnosti dieťaťa, ktoré sa prejavujú v skupine a rodičia ich nepoznali.

 Ako môžu pomôcť rodičia doma:

  • už pred vstupom do škôlky by sa malo dieťa vedieť "zaobísť" kratšiu dobu bez matky;

  • dlhé lúčenie matky s dieťaťom je pre oboch bolestné a nikomu nepomáha - práve naopak. Dlhé lúčenie dieťa zneisťuje, pretože zvláštne chovanie matky podnecuje jeho strach. Dohovorte sa teda presne, kedy dieťa zo škôlky vyzdvihnete a ukážte mu, že sa naň tešíte. Rozlúčte sa krátko a bezbolestne.

  • aby ste v dieťati nevzbudili dojem, že do škôlky môže chodiť len vtedy, kedy sa mu zachce, je dôležitá pravidelná dochádzka do MŠ;

  • bezprostredne  po návšteve škôlky dieťa potrebuje čas na odpočinok, väčšie aktivity - veľký nákup, prechádzku po meste by ste mali odložiť;

  • v priebehu prvého kritického obdobia by ste dieťa nemali zaťažovať ďalšími požiadavkami a veľkými zmenami.

Návšteva škôlky predstavuje šancu a výzvu zároveň - okrem primeraného vedomostného vzdelania sa dieťa učí pohybovať v skupine, presadzovať svoje priania a záujmy priateľským spôsobom. Učí sa byť samostatné a nezávislé, rastie jeho sebadôvera. Učí sa deliť a zachovávať pravidlá skupinového súžitia - poznáva, čo je to priateľstvo. Je v každom prípade dobré, aby tieto skúsenosti získalo vaše dieťa už v škôlke, pretože základný vzorec chovania pri začleňovaní do skupiny - orientácia - sebapresadzovanie - vyčerpanie – ukľudnenie platí aj pre vstup vášho dieťaťa do ZŠ.