Zdravie

Vírusové ochorenia s výraznými kožnými prejavmi typické pre detský vek

Ovčie kiahne

Ide o vysokonákazlivé ochorenie vyvolané varicella-zoster vírusom, prenos prebieha priamym kontaktom s vyrážkami, prípadne intezívnym kontaktom s pacientom. Ten je infekčný cca 2 dni pred objavením sa prvých až po 5 dní po objavení sa posledných čerstvých kožných príznakov. Nákaza je možná aj po kontakte s herpesom zoster (pásovým oparom). Inkubačná doba je spravidla 14-16 dní (môže byť však i skrátená/predĺžená na 8-21 dní). Vyše 90% detí nad 14 rokov túto infekciu prekonalo, a to im zabezpečilo následnú celoživotnú imunitu.

Vezikulárny (pľuzgierový) exantém nastupuje vo vlnách a spravidla začína na trupe. Postihnutá býva i tvár, vlasatá časť hlavy a ústna dutina. Typický je súčasný výskyt viacerých štádií kožného postihnutia - škvrny, pupence, pľuzgieriky, chrasty. Nepríjemným príznakom je výrazné svrbenie.

Kiahne môžu byť komplikované kožnou bakteriálnou superinfekciou (impetigo, absces, flegmóna), pneumóniou, hepatitídou či pomerne zriedkavou encefalitídou. U pacientov s ťažkou poruchou imunity môžu prebiehať ako ťažké genralizované ochorenie.

Pri infekcii v prvom a druhom trimestri tehotenstva (najmä medzi 8. a 21.tt) dochádza k poškodeniu plodu - popísaný je výskyt jaziev, porúch vývoja kostry, svalov, očí a centrálnej nervovej sústavy.

Nebezpečná je aj infekcia v záverečnej fáze gravidity. Ak sa ochorenie manifestuje u matky v dobe od 5 dní pred pôrodom po 2 dni po pôrode, dieťa zvyčajne ochorie na 5.-10. deň. Priebeh a prognóza sú extrémne zlé (úmrtnosť 30%), keďže (z časových dôvodov) nedošlo k dostatočnému prenosu protilátok od matky. Pri manifestácii ochorenia u matky skôr ako 5 dní pred pôrodom sa novorodenec rodí s kiahňami, prípadne ochorie v priebehu prvých 4 dní života. V tomto prípade je prognóza spravidla priaznivá.

Terapia je zväčša symptomatická. Na zmiernenie svrbenia a urýchlenie vysušenia vyrážok sa odporúčajú prípravky s obsahom zinku. Pri výraznom zhoršení stavu kvôli svrbeniu je možne i nasadenie celkovej antiprurigóznej (teda účinkujúcej proti svrbeniu) liečby. Pri ochorení novorodencov, imunosuprimovaných pacientoch a komplikovanom priebehu bývajú nasadené intravenózne antivirotiká (acyklovir).

Opakovanou aktiváciou vírusu ovčích kniahní uloženom v nervových bunkách dochádza k pásovému oparu.

Prevenciou ovčích kiahní je očkovanie. To sa odporúča u detí medzi 11. a 14.mesiacom, neočkovaných detí po 9. roku života, ktoré dovtedy ovčie kiahne neprekonali, u žien bez kiahní v anamnéze, ktoré plánujú otehotnieť, ako aj u imunosuprimovaných pacientoch. Podanie špecifických protilátok má zmysel do 72 hodín po kontakte s nákazou.

Osýpky

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie s častými komplikáciami. Prenos nastáva kvapôčkovou infekciou, miera nákazlivosti a manifestácie u nakazeného dosahuje takmer 100%. Postihnuté osoby sú infekčné 4 dni pred a 4 dni po nástupe kožného výsevu. Inkubačná doba je zvyčajne 8-12 dní. Do veku 6 mesiacov sú deti chránené transplacentárne získanými protilátkami (ak matka ochorenie prekonala alebo bola proti nemu očkovaná).

Ochorenie prebieha dvojfázovo. Prvé - prodromálne - štádium trvá 3-5 dní a vyznačuje sa zvýšenou teplotou, dráždivým kašľom, prejavmi nádchy a začervenaním očí. Typický je nález tzv. Koplikovych fľakov - sivobelavých povlakov na výrazne začervenanej sliznici úst (s najčastejším výskytom na sliznici z vnútornej strany líca oproti stoličkám). Druhé štádium začína náhlym nástupom horúčky pri výrazne zhoršenom celkovom stave pacienta. Na koži sa objavujú makulopapulózne (výsev vo forme škvŕn a pupencov), červenofialové, prípadne až krvácavé prejavy spájajúce sa do veľkých plôch. Šíria sa z oblasti tváre (najmä za ušnicami) postupne na celé telo. Exantém (výsev) odoznieva po treťom dni. Časté je i sprievodné generalizované zväčšenie lymfatických uzlín.

K častým komplikáciám patria zápal stredného ucha, zápal pľúc, hnačky, prípadne zmeny v krvom obraze. Jednou z najzávažnejších komplikácií je akútna osýpková encefalitída, ku ktorej dochádza v 1 z 1000 prípadov. Nastupuje po 3-9 dňoch výsevu a je charakterizovaná poruchami vedomia (až po kómu), epileptickými záchvatmi, obrnou. Úmrtnosť dosahuje 30%, trvalé poškodenie zdravia 20%. Ďalšou obávanou, i keď veľmi zriedkavou komplikáciou (1:milión) je subakútna sklerotizujúca panencefalitída. Ide o perzistujúcu infekciu centrálneho nervového systému, ktorá sa manifestuje po 5-10 rokoch poruchami správania, kŕčmi, epileptickými záchvatmi až kómou.

Diagnostika prebieha na základe podozrenia pri typickom klinickom obraze. Laboratórne je pozorovaný znížený počet bielych krviniek, možná je izolácia vírusu z krvi a ďalších telesných tekutín, ako aj dôkaz protilátok.

Terapia je ako pri väčšine vírusových ochorení symptomatická - znižovanie horúčky, prísun tekutín, prípadne antibiotická terapia pri bakteriálnej superinfekcii.

Prognóza osýpiek je spravidla priaznivá, napriek tomu je udávaná letalita v 0,1-1:1000.

Z hľadiska prevencie je oporúčaná aktívna imunizácia (očkovanie). Medzi časté nežiadúce účinky patrí zvýšená teplota, zápal očných spojiviek a prechodný kožný výsev. Očkovanie počas inkubačnej doby (do 3 dní po expozícii) výrazne znižuje šancu prepuknutia osýpok. Pri pacientoch s imunodeficitom je po expozícii indikovaná pasívna imunizácia (podanie protilátok).

Rubeola

Rubeola je vysokonákazlivé vírusové ochorenie s prenosom kvapôčkovou infekciou. Miera manifestácie je narozdiel od osýpok nízka. Pacienti sú infekční 7 dní pred a 7 dní po prepuknutí výsevu, inkubačná doba 14-21 dní. Tak ako pri osýpkach platí ochrana dieťaťa počas prvých 6 mesiacov protilátkami od matky.

V úvode ochorenia dochádza k miernemu zvýšeniu telesnej teploty a zápalu očných spojiviek. Typické je výrazné zväčšenie lymfatických uzlín v oblasti šije a za ušnicami. Makulopapulózny kožný výsev je mierny, drobnoškvrnitý, svetločervený a rozširuje sa z oblasti tváre na trup a končatiny. Celkový stav pacienta je iba mierne zhoršený, 50% prípadov prebieha dokonca asymptomaticky. U mladých ľudí sa môžu vyskytnúť prechodné bolesti kĺbov. Encefalitída je zriedkavá a jej prognóza výrazne priaznivejšia ako pri osýpkach.

Pri nákaze ženy (bez vytvorených protilátok) v tehotenstve dochádza k transplacentárnemu prestupu infekcie. Riziko prenosu na plod je najvyššie medzi 1. a 11. týždňom tehotenstva. V prvých mesiacoch môže v dôsledku infekcie dôjsť k potratu, predčasnému pôrodu či vrodenej rubeolovej infekcii. Typickou kombináciou príznakov je Greggov syndróm - srdcová chyba, katarakta (šedý zákal) a poruchy sluchu. Okrem toho sa často pridáva myokarditída, zväčšenie sleziny a pečene, pneumónia, meningoencefalitída, purpura, dystrofia.

Pri diagnostike je dôležitý laboratórny dôkaz špecifických protilátok alebo vyvolávateľa. Pri bežnej infekcii väčšinou nie je terapia potrebná, vo výnimočných prípadoch je možná pasívna imunizácia. Pacienti s vrodenou rubeolou vyžadujú vzhľadom na zložité postihnutie komplexný prístup.

Vrámci prevencie je odporúčaná aktívna imunizácia, u žien v plodnom veku sa odporúča stanovovanie hladiny protilátok.

Šiesta choroba (Exanthema subitum)

Exanthema subitum je vírusové ochorenie vyvolané ľudským herpesvírusom 6 (HHV-6), výnimočne herpesvírusom 7 (HHV-7) vyskytujúce sa takmer výlučne u detí vo veku 6 mesiacov - 2 rokov. Inkubačná doba je 5-15 dní. Po nej nastupuje vysoká horúčka (39,5- 41’C), ktorá pretrváva zvyčajne 3 dni (maximálne 5-8 dní). Celkový stav pacienta je prekvapivo dobrý i počas tejto fázy. Po poklese horúčky nastupuje škvrnitý výsev, typicky postihuje najmä šiju a trup a behom 24-48 hodín vymizne. Oblasť tváre je zasiahnutá len výnimočne. Febrilné kŕče sa vyskytujú častejšie ako pri iných horúčkovych stavoch (cca 8%).

Diagnostika prebieha na základe anamnézy a klinického obrazu, terapia je symptomatická - vzhľadom na vyššie riziko febrilných kŕčov najmä antipyretická (zameraná na zníženie, resp. prevenciu výstupu horúčky).

Piata choroba (Erythema infectiosum)

Vyvolávateľom tohoto ochorenia je parvovírus B19, typické je najmä pre školský vek. Prenos nastáva kvapôčkovou infekciou, inkubačná doba je 4-14 dní. Infekčnosť je najvyššia počas dní pred výsevom, počas neho je pacient už prakticky neinfekčný.

Výsev nastupuje bez varovných príznakov a bez významného zhoršenia celkového stavu. Ide o fialovoružové plošné škvrny v oblasti líc s typickým výbledom okolo úst, často prirovnávaný k tvaru motýľa. Následne dochádza k makulopapulóznemu, svrbiacemu výsevu v podobe girlánd a sietí na trupe a končatinách. Typická je premenlivosť vyrážky pod vplyvom tepla/chladu. Najmä u dievčat sa môžu vyskytnúť bolesti kĺbov.

Problémom tohto ochorenia je možnost transplacentárneho prestupu. Približne 70% dospelých ľudí je voči nemu imúnnych, u tehotných žien bez protilátok však môže v 5-10% dôjsť k poškodeniu plodu v dôsledku nákazy. Najvyššie riziko komplikácií je pri nákaze medzi 13.- 20. týždňom tehotenstva. Najčastejším symptómom u dieťaťa je ťažká anémia, prípadne myokarditída (zápal srdcovej svaloviny), ktorá môže vyústiť do zlyhania srdca. Okrem toho môže dôjsť i k potratu/pôrodu mŕtveho plodu.

Terapia je zväčša symptomatická, pacientom s chronickou anémiou sa niekedy podávajú imunoglobulíny. V tehotenstve je indikované vyšetrenie ultrazvukom 1x týždenne za účelom vylúčenia hydropsu (celkového opuchu) plodu, v prípade potreby sa podávajú intrauterinné transfúzie krvi.