ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – FAQs

Čo je Klub železných matiek?
Ide o spoločenstvo moderných, kultivovaných, vzdelaných a premýšľajúcich žien – matiek, ktoré spája nielen členstvo v občianskom združení, resp. jeho neformálnom Spolku, ale predovšetkým spoločné hodnoty, vzájomná podpora, motivácia, oduševnelosť a snaha o osobný rast.

KŽM funguje ako nezávislé, nepolitické a dobrovoľné občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Združuje členky žijúce po celom svete (komunikačným jazykom je slovenčina). Svoje ciele dosahuje a vyvíja činnosť aj prostredníctvom Spolku OZ KŽM, ktorého členkami môžu byť aj iné osoby ako členky združenia. Členky Spolku môžu využívať niektoré práva členky združenia a považujú sa za príjemkyne benefitov združenia, nie sú však formálne združené v OZ.

Aké sú ciele Klubu železných matiek?

  • Vytvorenie a upevňovanie kultúrneho a premýšľajúceho ženského spoločenstva reflektujúceho moderný svet a spoločnosť vyznávajúcu hodnoty ľudskosti, slušnosti, empatie, tolerancie a vzájomnej podpory a motivácie.
  • Vytvorenie, sprostredkovanie a rozvíjanie platformy na kultivovanú diskusiu žien, rozvoj diskusnej kultúry založenej na vzájomnom rešpekte a humánnych hodnotách.
  • Podpora rozvoja ženskej populácie.
  • Informovanie o forme a hodnote špecifickej ženskej perspektívy na súčasné spoločenské javy.
  • Posilňovanie (empowerment) žien v rovnoprávnom spolupodieľaní sa na riešení problematiky vo všetkých oblastiach spoločenského a politického života – pracovnom živote, kultúre, vzdelávani, rodine, voľnom čase, atď.
  • Podporovanie uvedomelej diskusie o úlohe, postavení a sebareflexii ženy v spoločnosti v širšom zmysle.
  • Pomoc ženám, ktoré sa ocitnú v spoločenskej izolácii.
  • Pomoc diskriminovaným ženám a ženám vystaveným násiliu akéhokoľvek druhu.
  • Rozvíjanie hodnoty ženskej spolupatričnosti, ženskej sebaistoty a sebahodnoty (sebaintegrity).

Ako sa môžem stať členkou Klubu železných matiek ja alebo moje priateľky?
Každá nová záujemkyňa o členstvo v KŽM, teda v OZ alebo v Spolku, musí o členstvo požiadať vyplnením prihlášky a jej zaslaním na adresu združenia: Podjavorinskej 7, 81103 Bratislava. Prihlášku do Spolku občianskeho združenia Klub železných matiek nájdete TU.

Správna rada posúdi každú prihlášku samostatne, v zásade však platí, že pri prijímaní nových členiek zaváži odporúčanie súčasných členiek s cieľom, aby každá nová členka vyznávala hodnoty a bola stotožnená s cieľmi a zámermi OZ a spolku „Železných matiek“.